Telefon kontaktowy
+ (48) 609-013-614
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Sobota

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES:

Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport Amadeusz Miąsik jako administrator danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i ochronę przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Dlatego proszę Cię o zapoznanie się z tym rozporządzeniem.

§1 PODSTAWOWE DANE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies dotyczy serwisu www, który funkcjonuje pod adresem: fizjohealthcare.pl.
 2. Administratorem danych jest Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport Amadeusz Miąsik
  z siedzibą przy ul. Zbyszewskiego 9/46, 35-119 Rzeszów, NIP: 8133680400, Regon: 181020752.
 3. Z administratorem kontakt możliwy jest pisząc wiadomość e-mail na adres: kontakt@fizjohealthcare.pl.
 4. Zapewniam, iż wszelkie przekazywane dane są bezpieczne.

§2 OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

 1. Korzystanie z naszej strony internetowej jest dobrowolne. Nie zmuszamy do przekazywania danych osobowych.
 2. Ta strona internetowa jak wiele innych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu prawidłowego jej funkcjonowania. W tym rozporządzeniu znajdziesz dokładniejsze informacje jak one działają i jakie mają znaczenie dla Ciebie jako użytkownika tej strony internetowej (§9,§10,§11).

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, iż zebrane dane przetwarzane są na zasadach opisanych w tym rozporządzeniu.

§4 CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest: świadczenie usług fizjoterapeutycznych, prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, rozliczanie wykonywanych usług, cele kontaktowe (przypomnienie o wizycie, odwołanie wizyty itp.) oraz działania marketingowe.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych: Imię/Imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, dane dotyczące stanu zdrowia oraz wykonanych usług fizjoterapeutycznych, a także numer telefonu i adres e-mail (opcjonalnie). W przypadku osoby małoletniej zbierane są również dane opiekuna prawnego.

§5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług gabinetu oraz przechowywane przez co najmniej 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 2. W przypadku organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz innych akcji promocyjnych dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres ich trwania.

§6 OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług gabinetu. Ma to związek z obowiązkiem prowadzenia przez Administratora dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym oznaczania tożsamości pacjenta poprzez jego dane osobowe.
 2. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie ma natomiast wpływu na świadczenie usług fizjoterapeutycznych.

§7 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Głównym odbiorcą danych osobowych jest Fizjo HealthCare Ortopedia & Sport Amadeusz Miąsik. Dane mogą być jednak przekazywane również do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w celu zapewnienia ciągłości leczenia lub w razie potrzeby konsultacji terapeutycznej), dostawcom usług księgowych, instytucjom państwowym oraz podmiotom i organom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
§8 HOSTING

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: jdm.pl

§9 TWOJE PRAWA

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny.
 3. Prawo dostępu do danych osobowych.
 4. Prawo do sprostowania danych osobowych.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 8. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Prawo do wniesienia skargi.

UWAGA! Z uwagi na przepisy prawa, niektóre dane (np. w dokumentacji medycznej) nie mogą zostać usunięte.

§10 ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

§11 PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Ta strona internetowa jak i wiele innych stron, używa plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Podczas Twojej pierwszej wizyty jest wyświetlana informacja dotycząca stosowania plików cookies.
 5. Masz prawo do zmiany ustawień cookies bądź ich usunięcia z poziomu swojej przeglądarki internetowej.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji celów określonych powyżej w §9.
 7. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
  1. Facebook – https://www.facebook.com/fizjohealthcare
  2. Instagram – https://www.instagram.com/fizjohealthcare/
 8. Cel oraz zakres gromadzenia danych przez usługodawców technologii śledzących jakimi są: Facebook oraz Instagram, zostały opisane w politykach prywatności poniżej wskazanych:
  1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
  2. Instagram- https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§12 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – WYRAŻANIE I COFANIE ZGODY

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Przeglądarka internetowa:
   1. EDGE
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefox
   6. Opera
  1. Urządzenia mobilne:
   1. Android
   2. Safari (iOS)
   3. Windows Phone

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. Wszelkie pojawiające się zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie po ich wprowadzeniu tak aby były widoczne i zrozumiałe.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności oraz plików cookies prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@fizjohealthcare.pl.